74

ความรู่ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

RAID 0 ต้องการฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 2 ตัว การคำนวณขนาดความจุ (Capacity) ให้นำฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุน้อยที่สุดคูณด้วยจำนวนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด เช่น การทำ RAID 0 ใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุ 40 กิกะไบต์จำนวนสองตัว จะมีความจุรวมเป็น 80 กิกะไบต์

RAID 0 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแบนด์วิดธ์ในการรับ – ส่งข้อมูลสูงๆ และความเร็ว เช่น งานตัดต่อวิดีโอ และการสร้างภาพแอนิเมชัน แต่เนื่องจากไม่มีระบบ Fault Tolerance RAID 0 จึงเร็วแต่ไม่ปลอดภัยกับข้อมูล

RAID 1 (Disk Mirroring)

RAID 1 (Disk Mirroring) เป็นการนำฮาร์ดดิสก์ 2 ตัวมาเชื่อมต่อเข้ากับคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวกัน โดยจะทำการซิงโครไนซ์ฮาร์ดดิสก์ทั้ง 2 ซึ่งเป็นการเขียนข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์แต่ละตัวพร้อมๆ กัน ถ้าหากฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาฮาร์ดดิสก์อีกตัวก็จะทำงานแทนได้

RAID 1 จึงเป็นการทำดิสก์เสมือน (Virtual Disk) โดยมีการก๊อปปี้ข้อมูลทั้งหมดลงบนฮาร์ดดิสก์ทั้ง 2 ตัว ทำให้มีประสิทธิภาพในการอ่านข้อมูลมากกว่าการเขียนข้อมูล เนื่องจากการเขียนข้อมูลจะเหมือนกับการเขียนฮาร์ดดิสก์ตัวเดียว (แต่พร้อมกันทั้ง 2 ตัว) แต่เมื่ออ่านข้อมูลฮาร์ดดิสก์ ทั้งสองตัวจะช่วยกันอ่านข้อมูลแต่ละส่วนและนำมารวมกัน ซึ่งเร็วกว่าการอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ตัวเดียว แต่ทำการ Disk Mirroring จะต้องเสียเนื้อที่ 50% ของความจุฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด

RAID 1 จะคำนวณขนาดความจุ (Capacity)

โดยนำฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุน้อยที่สุดมาพิจารณา เช่น การทำ RAID 1 ใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุ 80 กิกะไบต์จำนวนสองตัว จะมีขนาดความจุรวมเป็น 80 กิกะไบต์

ระบบ Disk Mirroring จะมีดิสก์คอนโทรลเลอร์เพียงตัวเดียว

ถ้าหากดิสก์คอนโทรลเลอร์เสีย ก็จะทำให้ไม่สามารถจะทำงานต่อไปได้ ดังนั้นอาจต้องติดตั้งการ์ดที่เป็นดิสก์คอนโทรลเลอร์ 2 ชุดเพื่อให้มีระบบ Fault Tolerance การทำ Disk Duplexing มีการเพิ่มดิสก์คอนโทรลเลอร์เข้าไปอีก 1 ตัว ถ้าดิสก์คอนโทรลเลอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย ดิสก์คอนโทรลเลอร์อีกตัวยังทำงานต่อไปได้ นอกจากนั้นเมื่อมีการอ่าน – เขียนข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ ระบบจะกระจายข้อมูลไปให้ดิสก์คอนโทรลเลอร์ทั้งสอง เป็นลดทราฟฟิกข้อมูลลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

RAID 1 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะการแบ็กอัพข้อมูล เช่น งานด้านการเงิน ระบบเงินเดือน ประวัติพนักงาน ระบบบัญชี ข้อมูลตลาดหุ้น รวมทั้งงานที่ต้องมีระบบป้องกันความผิดพลาด หรือ Fault Tolerance

 

สนับสนุนโดย บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท

74

Windows Server 2012

ส่วนมาก Group Policy จะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

เนื่องจากยูสเซอร์ภภายในองค์กรอางมีหลายระดับตั้นแต่ใช้งานพื้นฐาน ระดับกลาง และขั้นสูง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพแวดล้อมของเครื่องและติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดการละเมิลลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์หากไม่ควบคุม ถ้ามียูสเซอร์จำนวนมาก ผู้ดูแลระบบต้องเสียเวลาตามไปแก้ไขทุกเครื่อง ปัญกาเช่นนี้สามารถป้องกันได้โดยการกำหนด Group Policy เกี่ยวกับการทำงานต่างๆ คือ

– กำหนดสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปของยูสเซอร์

– กำหนดการใช้งาน Internet Explorer

– กำหนดล็อกออนสคริปต์ให้ยูสเซอร์

– กำหนดรูปแบบการติดตั้งโปรแกรม (Software Distribution)

– กำหนดความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ

– กำหนดนโยบายให้กับรหัสผ่าน

Group Policy ที่กำหนดค่าการใช้งานให้กับยูสเซอร์และคอมพิวเตอร์ถูกจัดเก็บอยู่ใน Group Policy objects (GPO) ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ

Local Group Policy Object เป็นนโยบายที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งข้อมูลของนโยบายจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ในเครื่องนั้นที่ตำแหน่ง Windows\System32\GroupPolicy

Nonlocal Group Policy Object เป็น GPO ที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ในโดเมนคอนโทรลเลอร์ และจะกำหนดให้ลิงก์ใช้งานกับคอนเทนเนอร์ใน Active Directory ซึ่งนโยบายจะถูกใช้กับคอนเทนเนอร์แม่และถ่ายทอดไปยังคอนเทนเนอร์ลูก การแบ่งลำดับชั้นในการถ่ายทอดนโยบาย มีดังนี้

– Site กำหนดนโยบายใช้งานกับไซต์และส่งผ่านลงไปยังโดเมนที่อยู่ในไซต์ และโดเมนจะส่งผ่านต่อไปยัง OU (Organizational Unit) ภายใต้โดเมนนั้น และครอบคลุมไปยังยูสเซอร์ และคอมพิวเตอร์ภายใต้ OU

– Domain กำหนดนโยบายใช้งานกับโดเมนและส่งผ่านลงไปยัง OU ที่อยู่ในโดเมน และ OU จะส่งผ่านต่อไปยัง OU ย่อย ยูสเซอร์ และคอมพิวเตอร์ภายใต้ OU นั้น

– OU (Organizational Unit) กำหนดนโยบายใช้งานกับ OU และส่งผ่านลงไปยัง OU ย่อย ยูสเซอร์ และคอมพิวเตอร์ภายใต้ OU นั้น

การใช้เครื่องมือ Group Policy Management

เราสามารถตรวจดูและจัดการ GPO ที่อยู่ใน Active Directory ได้ด้วยเครื่องมือ Group Policy Management จะปรากฏหน้าต่าง Group Policy Management

ในตอนที่เราเริ่มต้นสร้าง Active Directory โดยติดตั้ง AD DS บนโดเมนคอนโทรลเลอร์จะมีการติดตั้ง Group Policy Management มาให้ด้วยพร้อมกับสร้าง GPO สำหรับควบคุมดูแลโดเมนมาให้อัตโนมัติ ดังตัวอย่าง เมื่อเราคลิกที่คอนเทนเนอร์ Domain>siam2019.com>Group Policy Objects ในหน้าต่างด้านขวาจะแสดง GPO ทั้งหมดที่ใช้งานสำหรับโดเมน โดยมี GPO ที่เป็น Default คือ

Default Domain Controller Policy คือค่านโยบายที่ใช้งานกับโดเมนคอนโทรลเลอร์

Default Domain Policy คือค่านโยบายที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์และยูสเซอร์ทั้งหมดในโดเมน

 

ขอบขอบคุณเว็บ แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ ที่แนะนำบทความดีๆ

9782593

การสร้าง Forward Lookup Zone

ในเนื้อหาส่วนที่ผ่านมาเราได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วย Active Directory Domain Service คู่กับ DNS Server และได้กำหนดให้เป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์ มีผลทำให้เราได้ DNS Server ทำงานในแบบ Active Directory Integrated zone เก็บข้อมูลโซนไว้ร่วมกับ Active Directory ซึ่งโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกตัวจะสร้าง Active Directory – Integrated Primary มาให้เราเรียบร้อยแล้ว (แต่ถ้าต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้ทำหน้าที่ DNS Server อย่างเดียวก็สามารถติดตั้งแยกได้)

เริ่มต้นให้เปิดเครื่องมือ DNS Manager จาก All Apps หรือจากหน้าต่าง Server Manager ให้เลือก Tools>DNS จะปรากฏเครื่องมือ DNS Manager จากนั้นให้คลิกที่ Forward Lookup Zone ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการสร้างโซนแบบ Active Directory – Integrated Primary มาให้แล้วอัตโนมัติ

เราจะลองสร้าง Forward Lookup Zone เป็น Active Directory – Integrated Primary เพิ่มเติม เพื่อดูการเรพลิเคตข้อมูลไปยังโดเมนคอนโทรลเลอร์อื่นๆ ที่อยู่ในโดเมน มีขั้นตอนดังนี้

  1. ที่หน้าจอ DNS Manager ให้คลิกขวาที่ Forward Lookup Zones และเลือกคำสั่ง New Zone เพื่อสร้างโซนใหม่
  2. ในหน้า Welcome to the New Zone Wizard ให้คลิกปุ่ม Next เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  3. ในหน้า Zone Type มีรูปแบบของการสร้างโซนให้เลือก 3 แบบ (ได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้) ในตัวอย่างเลือก Primary zone เพื่อสร้างบน Primary DNS Server และเลือก Store the zone in Active Directory เพื่อเก็บข้อมูลของโซนไว้ในพาร์ทิชันของ Active Directory ซึ่งเป็นการทำ Active Directory Integrated Zone (รองรับเฉพาะโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่แก้ไขข้อมูลได้) จากนั้นคลิกปุ่ม Next
  4. ในหน้า Active Directory Zone Replication Scope เป็นการกำหนดขอบเขตในการเรพลิเคตข้อมูลของ Active Directory Integrated Zone มี 3 รูปแบบ คือ

– To all DNS servers running on domain controllers in this forest : siam2019.com เรพลิเคตข้อมูลไปยัง DNS Server ที่รันบนโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกเครื่องในฟอเรสต์นี้ โดเมนหลักคือ siam2019.com

– To all DNS servers running on domain controllers in this domain : siam2019.com เรพลิเคตข้อมูลไปยัง DNS Server ที่รันบนโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกเครื่องในโดเมนนี้ คือ siam2019.com ในตัวอย่างเลือกตัวเลือกนี้

– To all domain controllers in this domain (for windows 2000 compatibility) : siam2019.com เรพลิเคตข้อมูลไปยังโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกเครื่องในโดเมนนี้ (ทำงานร่วมกับ Windows 2000) คือ siam2019.com 

จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป